Speciale aanpak

Veel van onze leerlingen hebben in de schooltijd die achter hen ligt ervaringen opgedaan die in het heden nog belemmerend werken. Bij de Sonnewijser willen we niets liever dan hen hun vertrouwen in zichzelf teruggeven. We stimuleren de leerlingen in hun groei en ontwikkeling op een manier die bij hen past en stemmen de onderwijsomgeving af op mogelijkheden en behoeften.

Veilige omgeving

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling. Leerlingen voelen zich veilig als ze mogen zijn wie ze zijn, als ze merken dat ze meetellen en als duidelijk is wat er verwacht wordt. We bieden dan ook een ondersteunende leeromgeving met veel structuur en een sociaal-emotioneel klimaat waarin ze kunnen opbloeien.     

Leren omgaan met uitdagingen

Onze leerlingen hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Veel leerlingen hebben een tekort aan eigen structurerend, probleemoplossend vermogen. Voor hen is het belangrijk zichzelf te leren kennen, met beperkingen én sterke kanten. Medewerkers bewegen voortdurend tussen begrip en acceptatie en het stellen van grenzen. Binnen die kaders krijgen leerlingen volop kansen om te groeien.   

Grenzen stellen

Grenzen stellen

Dagelijks ervaren onze leerlingen dat we ze begrijpen en accepteren zoals ze zijn. Toch stellen we ook grenzen als dat nodig is. Leerlingen kunnen heel erg boos worden, wat soms een uiting is van onmacht en soms is er sprake van aangeleerd gedrag.

Achterwacht

Achterwacht

In gevallen van boosheid en onmacht stellen we grenzen en is het aan ons de leerling te stoppen. Deze krijgt een time-out om tot rust te komen en zichzelf te herpakken, onder toezicht van een achterwacht.

Steun van ouders

Steun van ouders

We steunen leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling; die groei vormt de basis voor hun ontplooiing. Hierbij is de steun van ouders belangrijk. We hebben regelmatig contact met ouders, vormen een team en creëren zo rust in de leer- en leefomgeving van de jongere.

Overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd

Overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd

Onze leerlingen hebben een overzichtelijke omgeving nodig om tot leren te komen. We bieden:

  • een voorspelbaar lesprogramma
  • een directe, sturende onderwijsomgeving
  • erkenning en herkenning, ondersteuning en begrip
  • structuur in tijd, ruimte, gedragsverwachtingen en de manier waarop we met elkaar omgaan
De Oosterwijs-manier van werken

De Oosterwijs-manier van werken

Structuur en overzicht bieden in een voorspelbare omgeving; onze manier van werken is kenmerkend voor Oosterwijs.