Voor ouders
& verzorgers

Ouders vormen onze partner in ‘onderwijs en opvoeding’. We werken samen zodat dat de jongere zich optimaal kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. In de loop van het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten. De mentor vormt het eerste aanspreekpunt voor schoolse zaken.

Contactmomenten en communicatie

Aan het begin van het schooljaar vindt er op school een gesprek plaats waarin we, met ouders en leerling, het ontwikkelingsperspectief (OPP) bespreken, verwachtingen uitspreken en plannen maken. Daarnaast organiseren we ouderavonden en informeren we ouders via een schoolapp, nieuwsbrieven of socials. Enkele ouders van onze leerlingen zijn lid van de medezeggenschapsraad (MR) van Oosterwijs.