Stages bij
route Arbeid

Leerlingen van de Sonnewijser doorlopen drie fasen in hun tijd bij ons op school. Fase 1, de oriëntatiefase, beslaat leerjaar 1 en 2 en geeft leerlingen de gelegenheid zich te oriënteren op het beroepenveld. Dit gebeurt in theorielessen, tijdens excursies naar bedrijven en in praktijksimulaties.

In leerjaar 3 bevindt de leerling zich in de transitiefase. De praktijkvakken en het vak Arbeidstraining worden in dit jaar beroepsgerichter ingevuld in de richtingen zorg, horeca, groen en techniek. We bereiden leerlingen voor op externe stages op een werkervaringsplek (WEP-stages). Ze doen ervaring op met de vaardigheden die bij een beroep of sector horen. 

In klas 4 en 5 zitten de leerlingen in fase 3, de beroepsgerichte fase van hun schooltijd. In deze fase gaan ze stagelopen bij een commercieel bedrijf of maatschappelijke organisatie. De onderwijsdoelen behalen leerlingen voor een deel in deze stageperiode. Op school kunnen leerlingen branchegerichte cursussen volgen in het vakgebied waarin ze stage lopen. 

Begeleiding

Begeleiding

We proberen zo goed mogelijk matches te maken tussen leerlingen en stagebedrijven; we willen dat het voor beide partijen een succeservaring wordt. Vindt een leerling het spannend stage te gaan lopen, dan fietst de mentor de eerste dag met deze leerling mee. De mentor brengt sowieso bezoeken aan leerlingen en hun begeleiders bij stagebedrijven.

Uitstroom

Uitstroom

Aan het eind van hun schooltijd bij de Sonnewijser willen we leerlingen een fijne werkplek bieden. We vragen ons dan ook steeds af wat nog nodig is voor de leerling om succesvol bij het stagebedrijf aan de slag te gaan. We informeren ouders, leerlingen en betrokken bedrijven over de subsidiemogelijkheden op grond van de Participatiewet.

VSO Werkt!

VSO Werkt! is een samenwerking van zeven schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs. De Sonnewijser route Arbeid, onderdeel van stichting Oosterwijs, maakt deel uit van deze samenwerking. Samen hebben we onze krachten gebundeld om de kwaliteit van arbeidstoeleiding verder te versterken. Uitstroomcoördinator Monique Smits van de locatie Oss is onze contactpersoon voor VSO Werkt!.